Дейности

Основни дейности на ДИ КЪМПАНИ ООД, свързани с автоматизираното напояване.

Изпълнение и изграждане на поливни системи

Изпълнение на поливна система Изграждането на автоматизирана поливна система е дейност, която е необходимо да се извърши от квалифицирани специалисти с богат опит в областта. Доверявайки се на доказани "специалисти" инвестирате средства в съоръжение, с най-високо качество.

Проучване и проектиране на поливни системи

Бояна
Осигуряването на необходимите данни за водоизточник, ел. захранване, климатични и почвени особености на обекта са задължителни за изготвяне на качествен проект.

Реконструкция на поливни системи

Неправилно проектирана или изградена поливна система, създава предпоставка за не добро поливане и умиране на растителността. За да се отстрани този проблем...

Поддържане на поливни системи

Поддръжка поливни системи Правилната експлоатация и периодичните профилактични дейности ви дават гаранция за дългогодишно безпроблемно

Изграждане на дренажни системи

Дренажни системи Дренирането на излишната вода е важна предпоставка за жизнеността на тревата и растенията.

Охладителни системи

Охлаждане чрез мъглуване
При този тип охлаждане се прилага свойството на водата да отнема температура при изпаряването си.