Поливни системи и помпени станции

   “ДИ КЪМПАНИ” ООД е компания, специализирана в областта на автоматизираните поливни системи и помпени станции. Фирмата предлага цялостна инженерингова дейност в сферата на напояването.
“ДИ КЪМПАНИ” ООД изключително държи на висококачественото проектиране, изпълнение, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване на системите. Нашите клиенти притежават системи за поливане от най-висок клас, изградени от материали на най-реномираните фирми в световен мащаб.
Във фирмата работят специалисти с над 10-годишен опит в областта на автоматизираните поливни системи и помпени станции. От началото на своето съществуване “ДИ КЪМПАНИ” ООД неизменно е сред лидерите в автоматизираното поливане.