Реконструкция на поливни системи

Неправилно проектирана или изградена поливна система, създава предпоставка за не добро поливане и умиране на растителността. За да се отстрани този проблем, е необходим компетентен анализ и отстраняване на неточностите чрез частична или цялостна реконструкция на поливната система. Специалистите в ДИ Къмпани имат достатъчен опит, компетентност и самочувствие да се справят перфектно с този проблем.