Поддържане на поливни системи

Правилната експлоатация и периодичните профилактични дейности ви дават гаранция за дългогодишно безпроблемно използване на поливната система. При невъзможност да се справите сами с някоя дейност по поддържане на съоръжението, ние Ви предлагаме компетентна намеса и консултации по поддържане на вашата поливна система.

Реконструкция на поливни системи

Неправилно проектирана или изградена поливна система, създава предпоставка за не добро поливане и умиране на растителността. За да се отстрани този проблем, е необходим компетентен анализ и отстраняване на неточностите чрез частична или цялостна реконструкция на поливната система. Специалистите в ДИ Къмпани имат достатъчен опит, компетентност и самочувствие да се справят перфектно с този проблем.

Проучване и проектиране на поливни системи

Предпроектните проучвания са много важна част от цялостното изпълнение на обектите. Осигуряването на необходимите данни за водоизточник, ел. захранване, климатични и почвени особености на обекта са задължителни за изготвяне на качествен проект. Самото проектиране се извършва от квалифицирани специалисти и има основна роля за изграждане на най-подходящото съоръжение съобразено с нуждите.

Изграждане на дренажни системи

дренажни системи

Дренирането на излишната вода е важна предпоставка за жизнеността на тревата и растенията. При наличието на тежки и непропускливи почви, е задължително изграждането на дренажно съоръжение. В противен случай ще се получи преовлажняване и заблатяване, вследствие на което растителността започва да загнива и умира.

Охладителни системи

мъглуващи охладителни системи

Охлаждане чрез мъглуванеПри този тип охлаждане се прилага свойството на водата да отнема температура при изпаряването си. Използват се фини дюзи, през които водата минава под много голямо налягане. По този начин течността се превръща в миниатюрни капчици (мъгла), които се изпаряват мигновено и създават усещането за свежест и хлад.Тази система за охлаждане е много […]

Изграждане и поддръжка на помпени станции

помпени станции

За ефикасно управление на водата от резервоара до Вашите растения е необходимо осигуряване на подходящото налягане чрез помпена станция – това е интелигентното използване на водата! ДИ Къмпани предлага изграждане на всякакъв вид напоителни помпени станции според специфичните нужди – от малки готови системи, до специално проектирани и персонализирани помпени решения за широк спектър от […]

Изпълнение и изграждане на поливни системи

Изграждането на автоматизирана поливна система е дейност, която е необходимо да се извърши от квалифицирани специалисти с богат опит в областта.Доверявайки се на доказани „специалисти“ инвестирате средства в съоръжение, с най-високо качество.