Реконструкция на поливни системи

Неправилно проектирана или изградена поливна система, създава предпоставка за не добро поливане и умиране на растителността. За да се отстрани този проблем, е необходим компетентен анализ и отстраняване на неточностите чрез частична или цялостна реконструкция на поливната система. Специалистите в ДИ Къмпани имат достатъчен опит, компетентност и самочувствие да се справят перфектно с този проблем.

Проучване и проектиране на поливни системи

Предпроектните проучвания са много важна част от цялостното изпълнение на обектите. Осигуряването на необходимите данни за водоизточник, ел. захранване, климатични и почвени особености на обекта са задължителни за изготвяне на качествен проект. Самото проектиране се извършва от квалифицирани специалисти и има основна роля за изграждане на най-подходящото съоръжение съобразено с нуждите.