ОБЕКТИ

“ДИ КЪМПАНИ” ООД има изградени над 800 обекта в цялата страна..
По-значими обекти, изградени от “ДИ КЪМПАНИ” ООД са: