уСЛУГИ

Основни дейности на ДИ КЪМПАНИ ООД, свързани с автоматизираното напояване.

01.

Проучване и проектиране на поливни системи

Предпроектните проучвания са много важна част от цялостното изпълнение на обектите. Осигуряването на необходимите данни за водоизточник, ел. захранване, климатични и почвени особености на обекта са задължителни за изготвяне на качествен проект. Самото проектиране се извършва от квалифицирани специалисти и има основна роля за изграждане на най-подходящото съоръжение съобразено с нуждите.

02.

Изграждане на дренажни системи

Дренирането на излишната вода е важна предпоставка за жизнеността на тревата и растенията. При наличието на тежки и непропускливи почви, е задължително изграждането на дренажно съоръжение. В противен случай ще се получи преовлажняване и заблатяване, вследствие на което растителността започва да загнива и умира.

 

03.

Поддържане на поливни системи

Правилната експлоатация и периодичните профилактични дейности ви дават гаранция за дългогодишно безпроблемно използване на поливната система. При невъзможност да се справите сами с някоя дейност по поддържане на съоръжението, ние Ви предлагаме компетентна намеса и консултации по поддържане на вашата поливна система.

04.

Реконструкция на поливни системи

Изграждането на автоматизирана поливна система е дейност, която е необходимо да се извърши от квалифицирани специалисти с богат опит в областта.Доверявайки се на доказани „специалисти“ инвестирате средства в съоръжение, с най-високо качество.

05.

Изграждане и поддръжка на помпени станции

За ефикасно управление на водата от резервоара до Вашите растения е необходимо осигуряване на подходящото налягане чрез помпена станция – това е интелигентното използване на водата!ДИ Къмпани предлага изграждане на всякакъв вид напоителни помпени станции според специфичните нужди – от малки готови системи, до специално проектирани и персонализирани помпени решения за широк спектър от приложения.

06.

Изпълнение и дренажни на поливни системи

Изграждането на автоматизирана поливна система е дейност, която е необходимо да се извърши от квалифицирани специалисти с богат опит в областта.Доверявайки се на доказани „специалисти“ инвестирате средства в съоръжение, с най-високо качество.

07.

Охладителни системи

При този тип охлаждане се прилага свойството на водата да отнема температура при изпаряването си. Използват се фини дюзи, през които водата минава под много голямо налягане. По този начин течността се превръща в миниатюрни капчици (мъгла), които се изпаряват мигновено и създават усещането за свежест и хлад.
Тази система за охлаждане е много подходяща за отворени пространства, които е невъзможно да бъдат охладени по друг начин, като плажни барове, открити кафенета, веранди и др.